Een aanwinst voor je team

Freelance HR-consultant

Een specialist in HR op speeddial? Altijd iemand om je vragen en bezorgdheden rond personeelsbeleid bij kwijt te kunnen? Een freelance HR-consultant is flexibel, ervaren en hands-on. De experts van HR Capital zijn er voor kleine en grote ondernemingen die externe versterking op maat zoeken, van voltijdse projecten tot langlopende opdrachten vanaf een halve dag per maand.

Neem contact op
freelance HR-consultant
freelance HR consultant

We geven HR-advies, kennen de sociale wetgeving door en door en implementeren HR software, zodat je er zelf mee aan de slag kunt.

Een freelance HR-consultant in jouw team

Heb je specifieke vragen of projecten in je HR-departement? Komt er een drukke periode aan met extra rekruteringen? Of is een van je HR-medewerkers tijdelijk onbeschikbaar, maar is een permanente of langdurige vervanging niet mogelijk of wenselijk?

HR Capital vult je team aan met ervaren HR-consultants. Hoe we dat precies doen, is voor elk bedrijf anders. Zo spelen we maximaal in op je wensen en noden. We gaan op kantoor – tussen je medewerkers – aan de slag, werken vanop afstand of kiezen voor een hybride vorm. Onze samenwerking kan een lange of een korte termijn hebben, en deeltijds of voltijds zijn. Onze HR-consultants zijn in heel Vlaanderen actief en helpen je onder meer bij contractopmaak, tijdsregistratie en loonkostberekeningen.

freelance HR consultant
Jouw team ondersteunen, motiveren en adviseren

Lonen uitbetalen, vakantiedagen inplannen, vragen rond de eindejaarspremie of ouderschap beantwoorden: door dit correct en op tijd te doen, voelen je medewerkers zich ondersteund. Ze weten dat hun werkgever betrouwbaar is en willen het beste van zichzelf geven. Een goed personeelsbeleid betaalt zichzelf terug.

HR-consultants helpen je graag bij de praktische kant van je personeelsbeleid, maar ook bij de soft HR. Denk aan rekruteringen, persoonlijke gesprekken voeren en opleidingen aanbieden. Onze freelance HR-professionals zijn een sterk aanspreekpunt voor je medewerkers.

freelance HR consultants
Altijd de meest recente kennis en expertise

HR en personeelsadministratie staan nooit stil. De wetgeving verandert, er komen nieuwe tools en ook de verwachtingen en wensen van werknemers evolueren. Je houdt het misschien niet meer bij, maar onze freelance HR-consultants gelukkig wel.

Misschien maak je zelf maar één of twee contracten op per jaar? Heb je nog maar enkele keren een loonkostberekening gemaakt? Of is de sociale wetgeving al enkele keren veranderd sinds je je er het laatst in verdiepte? Omdat onze freelance HR-medewerkers en payroll officers in verschillende bedrijven aan de slag zijn en dagelijks met HR bezig zijn, kennen ze de beste manier om contracten op te stellen, tijdsregistratie op te zetten of je loonkost te berekenen. Ze volgen veranderingen in de sociale wetgeving op de voet en weten welke tools de processen op je HR-afdeling gesmeerd laten lopen.

Een freelance HR-consultant in jouw team?

Heb jij een taak die geknipt is voor een freelance HR-consultant?

  • ✓ Contractopmaak
  • ✓ Tijdsregistratie
  • ✓ Loonkostberekeningen
  • ✓ Je medewerkers motiveren
  • ✓ Je HR-software op punt zetten

Onze freelance HR-consultants voeren het uit zodat je zelf op de corebusiness van je zaak kan focussen. Schakel HR Capital in als HR-specialist waar, wanneer en voor zolang je nodig hebt.
Neem contact op
freelance HR consultant